Psycho Test

Pilih satu sifat anda yang SANGAT dan satu sifat yang KURANG dari setiap 4 kata di dalam setiap kotak di bawah ini

Nama

Email

.
.
SANGAT KURANG
Antusias
Berani
Diplomatis
Mudah Puas
.
.
SANGAT KURANG
Berhati-hati
Pendirian teguh
Meyakinkan
Baik Hati
.
.
SANGAT KURANG
Ramah
Akurat
Lantang
Tenang
.
.
SANGAT KURANG
Banyak Bicara
Menguasai Diri
Tidak suka yang aneh-aneh
Cepat ambil keputusan
.
.
SANGAT KURANG
Senang Berpetualang
Bepengertian luas
Mudah bergaul
Tidak Ekstrim
.
.
SANGAT KURANG
Lembut
Mudah Membujuk
Rendah hati
Orisinil
.
.
SANGAT KURANG
Ekspresif
Berhati-hati
Dominan
Responsif
.
.
SANGAT KURANG
Bersikap tenang
Penuh perhatian
Sederhana
Tidak sabar
.
.
SANGAT KURANG
Bijaksana
Mudah Setuju
Menarik
Menuntut
.
.
SANGAT KURANG
Berani
Inspirator
Tunduk
Pemalu
.
.
SANGAT KURANG
Cool
Bersedia membantu
Berkemauan keras
Ceria
.
.
SANGAT KURANG
Menggairahkan
Baik hati
Tahu dengan cermat
Independen
.
.
SANGAT KURANG
Pesaing
Peduli pada orang lain
Periang
Tertutup
.
.
SANGAT KURANG
Terlalu kuatir
Penurut
Tegas
Lincah
.
.
SANGAT KURANG
Menarik
Mawas Diri
Keras kepala
Mudah ditebak
.
.
SANGAT KURANG
Logis
Berani / meyakinkan
Setia
Mempesona
.
.
SANGAT KURANG
Supel
Sabar
Mandiri
Bersuara lembut
.
.
SANGAT KURANG
Bersedia menolong
Berhasrat Besar
Teliti
Berjiwa besar
.
.
SANGAT KURANG
Agresif
Terbuka
Bersifat baik
Penakut
.
.
SANGAT KURANG
Percaya diri
Mengerti perasaan orang
Tidak memihak
Tegas
.
.
SANGAT KURANG
Disiplin
Murah hati
Suka pakai istilah
Gigih
.
.
SANGAT KURANG
Terburu-buru
Tertutup
Memaksa
Sangat Toleran
.
.
SANGAT KURANG
Mudah berbaur
Sopan
Berapi-api
Serba membolehkan
.
.
SANGAT KURANG
Menawan
Hidup puas
Banyak permintaan
Menuruti peraturan
.
.
SANGAT KURANG
Suka berdebat
Sistematis
Suka bekerjasama
Berhati riang
.
.
SANGAT KURANG
Lincah
Seksama
Terus Terang
Berwatak senang
.
.
SANGAT KURANG
Resah
Ramah, suka menolong
Menarik
Hati-hati
.
.
SANGAT KURANG
Menghormati orang lain
Perintis
Optimis
Suka menolong